OBS!!!!OBS!!! 

 

Nästa medlemsmöte för Göteborg Speedwayklubb Kommer att hållas

Onsdagen den 28:Juni.

Om inget avgörande besked från Göteborgs kommun erhålles innan

denna datum

Tid och plats meddelas senare.

Mvh. Styrelsen

 


 
 

Läs mer...
 

Beräknad ljudnivå vid speedwaybana vid Bergsjön

 

 

Artikel från Göteborgsposten